หน้าแรก

กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคลิก

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ new.gifประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา คลิก

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยา คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา คลิก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการตำแหน่งนักจิตวิทยา คลิก

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิตำแหน่งนักจิตวิทยาและนักวิชาการสาธารณสุข คลิก
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน คลิ๊ก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการตำแหน่งนักจิตวิทยา และ นักวิชาการสาธารณสุข คลิ๊ก

ภาพกิจกรรม


พิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ประชุมเร่งรัดดำเนินการกลุ่มเป้าหมายผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการรักษา
การออกตรวจ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. โรงพยาบาลไชยปราการประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ประกาศ
คุณลักษณะ รถเข็นนั่งพร้อมเสาน้ำเกลือ รถเข็นนั่งพร้อมเสาน้ำเกลือและที่แขวนถังออกซิเจน
หม้อแช่พาราฟิน เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าฯ ชุดตรวจหูตา เครื่องวัดความดันอัตโนมัติดิจิตอล
เตียงทำคลอด โคมไฟตรวจภายใน เตียงตรวจภายใน เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย ราคากลาง
► ประกาศ การประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop ประกาศ คุณลักษณะ
ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ประกาศ
► ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดีเซลบรรทุก
    ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ประกาศ  คุณลักษณะ

ร่างประกาศระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ และขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง ประกาศ คุณลักษณะ
► ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุ  จำนวน 8 รายการ 
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ประกาศ  คุณลักษณะ

ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดีเซลบรรทุก
    ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566   ประกาศจัดซื้อฯ     คุณลักษณะเฉพาะ

ร่าง  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุ  จำนวน 8 รายการ 
     ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566  ประกาศจัดซื้อ ฯ   คุณลักษณะเฉพาะ

►ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ  รายละเอียด 
► ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯด้วย รายละเอียด(ร่าง)
►รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด
► ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการเรื่องมาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  รายละเอียด
รายละเอียดตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  part1   part2  part3
นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
นโยบายโรงพยาบาลดำเนินงานด้านการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางแพศในการทำงาน part1   part2  part3
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ 
คู่มือป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
คู่มือป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 


ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ประกาศ
► ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดีเซลบรรทุก
    ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ประกาศ  คุณลักษณะ

ร่างประกาศระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ และขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง ประกาศ คุณลักษณะ
► ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุ  จำนวน 8 รายการ 
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ประกาศ  คุณลักษณะ

ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดีเซลบรรทุก
    ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566   ประกาศจัดซื้อฯ     คุณลักษณะเฉพาะ

ร่าง  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุ  จำนวน 8 รายการ 
     ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566  ประกาศจัดซื้อ ฯ   คุณลักษณะเฉพาะ

►ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ  รายละเอียด 
► ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯด้วย รายละเอียด(ร่าง)
►รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด
► ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการเรื่องมาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  รายละเอียด
รายละเอียดตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  part1   part2  part3
นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
นโยบายโรงพยาบาลดำเนินงานด้านการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางแพศในการทำงาน part1   part2  part3
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ 
คู่มือป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
คู่มือป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

► ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุ  จำนวน 8 รายการ 
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ประกาศ  คุณลักษณะ

ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดีเซลบรรทุก
    ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566   ประกาศจัดซื้อฯ     คุณลักษณะเฉพาะ

ร่าง  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุ  จำนวน 8 รายการ 
     ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566  ประกาศจัดซื้อ ฯ   คุณลักษณะเฉพาะ

►ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ  รายละเอียด 
► ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯด้วย รายละเอียด(ร่าง)
►รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด
► ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการเรื่องมาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  รายละเอียด
รายละเอียดตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  part1   part2  part3
นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
นโยบายโรงพยาบาลดำเนินงานด้านการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางแพศในการทำงาน part1   part2  part3
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ 
คู่มือป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
คู่มือป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

► ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุ  จำนวน 8 รายการ 
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ประกาศ  คุณลักษณะ

ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดีเซลบรรทุก
    ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566   ประกาศจัดซื้อฯ     คุณลักษณะเฉพาะ

ร่าง  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุ  จำนวน 8 รายการ 
     ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566  ประกาศจัดซื้อ ฯ   คุณลักษณะเฉพาะ

►ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ  รายละเอียด 
► ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯด้วย รายละเอียด(ร่าง)
►รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด
► ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการเรื่องมาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  รายละเอียด
รายละเอียดตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  part1   part2  part3
นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
นโยบายโรงพยาบาลดำเนินงานด้านการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางแพศในการทำงาน part1   part2  part3
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ 
คู่มือป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
คู่มือป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Authen_qr-1.jpg