• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL
โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์และมุ่งหวังความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ บริหารจัดการโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน

MostBet – тіпті сайт қарағандағы немесе кіру кезінде қабылданатын казино. Қауіпсіздік және қолайлық біздің негізгі мақсатымыз. Жеңістер және тыңдаулардың ұзақ кешені жақсарту https://mostbetapp.kz кіріңіз және ойындарды ойнау бұйымдарын тексеріңіз! Біздің казино – сіздің көңіліңіздегі сайт!