• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

โรงพยาบาลไชยปราการ ขอขอบคุณ โรงเรียนกวดวิชา Strong Academy ที่ได้มอบเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการจัดโครงการจัดติว “คลินิกเตรียมหมอ” เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของโรงพยาบาลไชยปราการ จำนวน 30,000 บาท

โรงพยาบาลไชยปราการ ขอขอบคุณ โรงเรียนกวดวิชา Strong Academy ที่ได้มอบเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการจัดโครงการจัดติว “คลินิกเตรียมหมอ” เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของโรงพยาบาลไชยปราการ จำนวน 30,000 บาท