• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการาสธารณสุข 2 อัตรา รายละเอียด