• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

คู่มือการให้คำปรึกษาการปฏิบัติตาม PDPA (ฉบับวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)