• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

รับสมัครสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลไชยปราการ จะทำการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักเทคนิคการแทพย์ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา