• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในการมอบเงินผ้าป่าสามัคคี “หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ” เพื่อปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลไชยปราการ จำนวน 320,000.- บาท

นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในการมอบเงินผ้าป่าสามัคคี “หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ” เพื่อปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลไชยปราการ  จำนวน  320,000.- บาท

นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในการมอบเงินผ้าป่าสามัคคี “หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ” เพื่อปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลไชยปราการ จำนวน 320,000.- บาท