• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียด