• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา

► ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายละเอียด   แบบ บก06


► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ รายละเอียดคลิก


► ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติม จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด  

     1.แบบก่อสร้างห้องน้ำ   ปร.4  ปร.5ก่อสร้างห้องน้ำ

     2.แบบต่อเติมหลังคา  ปร.4 ปร.5 ต่อเติมหลังคา

     3.แบบปรับปรุงต่อเติมอาคาร   ปร.4 ปร.5 ต่อเติมอาคาร

     4.แบบปรับปรุงห้องทันตกรรม  ปร.4 ปร.5ปรับปรุงห้องทันตกรรม

     5.แบบปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยใน   ปร.4 ปร.5 ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยใน

►ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  รายละเอียด (18-3-65)คุณลักษณะ 1.เสปคxray-เคลื่อนที่  2.เสปคautocpr    3.สเปคxray-ดิจิตอล  4.เสปคติดตามการทำงานหัวใจ-เล็ก

►ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  รายละเอียด  คุณลักษณะ 1.เสปคxray-เคลื่อนที่  2.เสปคautocpr    3.สเปคxray-ดิจิตอล  4.เสปคติดตามการทำงานหัวใจ-เล็ก

► ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด   และ คุณลักษณะ

► ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด

►ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคา รถพยาบาล(ตู้) รายละเอียด

►ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (รถพยาบาล) ครั้งที่ 2 รายละเอียด

►คุณลักษณะเฉพาะฯ รถพยาบาล รายละเอียด

►ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล ฯ(ครั้งที่ 2)  รายละเอียด

►ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถพยาบาล ฯ  รายละเอียด

►ประกาศยกเลิกผู้ชนะการประกดราคาจัดซื้อครุภัณฑฺยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล ฯ) รายละเอียด

►ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฯ (รถตู้) งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา ฯ รายละเอียด

►ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ฯ งบโควิด รายละเอียด

►เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาล ไชยปราการ รายละเอียด

►ปะกาศร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์นานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้)ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  รายละเอียด

►เชิญร่วมเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ 1.รายละเอียด  2.ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

►ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ (งบค่าเสื่องระดับหน่วยบริการ 70 %) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเอกซเรญ์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA แบบแขวนเพดาน 1.รายละเอียดประกาศ   2. เสปคเครื่องเอกซเรย์

► ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา ฯ  รายละเอียด