ข่าวสารรับสมัครงาน

►  ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด

►ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา คลิ๊ก
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้คลิ๊ก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้คลิ๊ก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้คลิ๊ก
►ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา คลิ๊ก
►ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 31/3/65คลิก
► ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 29/3/65 คลิก
► ประกาศพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา รายละเอียด
► ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างไฟฟ้า รายละเอียด
►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างไฟฟ้า  รายละเอียด