• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 2566

1.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบเดือนตุลาคม 2565 คลิ๊ก
2.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 คลิ๊ก
3.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบเดือนธันวาคม 2565 คลิ๊ก
4.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบเดือนมกราคม 2566 -1- -2-
5.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิ๊ก
6.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบเดือนมีนาคม 2566 คลิ๊ก
7.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2566 คลิก
8.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2566 คลิก
9.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2566 คลิก
10.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบเดือนกันยายน 2566 คลิก