ปีงบประมาณ 2566

1.รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565 คลิ๊ก
2.รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน คลิ๊ก
3.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 (1-10ธันวาคม 65) คลิ๊ก รายงานผลการพิจารณาฯเดือนธันวาคม รายละเอียด แบบฟอร์เผยแพร่ สขร65
4.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 (11-29 ธันวาคม 56) คลิ๊ก คลิก
5.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 คลิ๊ก
6.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 คลิ๊ก
7.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 (1-10 มีนาคม 2566) คลิ๊ก
8. รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 คลิ๊ก
9.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 คลิ๊ก
10.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 คลิก
11.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน (1-20 มิถุนายน 2566) คลิ๊ก
12.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 คลิ๊ก
13.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566 คลิ๊ก
14.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566 คลิ๊ก
15.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง 1-15 กันยายน 2566 คลิ๊ก