• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

ข่าวสารการเสนอราคา 2565

1.ข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ตุลาคม 2564 คลิ๊ก
2.ข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤศจิกายน 2564 คลิ๊ก
3. ข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ธันวาคม 2564 คลิ๊ก
4.ข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มกราคม 2565 คลิ๊ก
5.ข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิ๊ก
6.ข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มีนาคม 2565 คลิ๊ก
7.ข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน เมษายน 2565 คลิ๊ก
8.ข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤษภาคม 2565 คลิ๊ก
9.ข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มิถุนายน 2565 คลิ๊ก
10. ข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กรกฎาคม 2565 คลิ๊ก
11. ข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน สิงหาคม 2565 คลิ๊ก
12.ข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กันยายน 2565 คลิ๊ก