• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 2564

1.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 Part1 Part2 Part3 Part4 Part5
2.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 คลิ๊ก
3.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 Part1 Part2
4.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 Part1 Part2
5. ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 คลิ๊ก
6. ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 คลิ๊ก
7.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 คลิ๊ก
8. ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 Part1 Part2
9. ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 คลิ๊ก
10. ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 คลิ๊ก
11.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 คลิ๊ก
12. ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 คลิ๊ก