ปีงบประมาณ 2564

1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-พ.ย-63

2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนธันวาคม-ระหว่างวันที่-1-9-ธ.ค-63

3.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม-ระหว่างวันที่-10-30-ธ.ค-63

4.รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างเดือนมกราคม 2564

5.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564

6.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564

7.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564

8.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564

9.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564

10.รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

11.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2564

12.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2564