ข่าวสารการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต.ค.631.ขออนุญาติแพร่ข้อมูลข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน มิ.ย.62

2.ข้อมูลข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอบเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะเดือนตุลาคม ประกาศผู้ชนะเดือนตุลาคม ชุดที่ 1 ประกาศผู้ชนะเดือนตุลาคม ชุดที่ 2 ประกาศผู้ชนะเดือนตุลาคม ชุดที่ 3 ประกาศผู้ชนะเดือนตุลาคม ชุดที่ 4 ประกาศผู้ชนะเดือนตุลาคม ชุดที่ 5

3.ข้อมูลข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประกาศซื้อ – จ้าง เดือน พ.ย 2562  ประกาศซื้อ – จ้างเดือน พ.ย ชุด1 ประกาศซื้อ – จ้างเดือน พ.ย ชุดที่ 2 ประกาศซื้อ- จ้างเดือน พ.ย ชุดที่ 3 ประกาศซื้อ – จ้าง เดือน พ.ย ชุดที่ 4

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เดือนธันวาคม 2562

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เดือนมกราคม 2563

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เดือนกุมภาพันธ์ 2563

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เดือนเมษายน 2563

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เดือนพฤษภาคม 2563

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เดือนมิถุนายน 2563

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เดือนสิงหาคม-2563

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เดือนกันยายน-2563