รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนปี 2561

1.แพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

2.แพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

3.แพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

4.แพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

5.แพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

6.แพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

7.แพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

8.แผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561

9.รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม2561

10.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561

11.ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม61

12.ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

13.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.2561

14.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 61

15.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.61 (ใบปะหน้า)

16.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.62   (ใบปะหน้า)

17.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.62

18.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.62

19.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซ์้อจัดจ้างเดือน เม.ย.62 (ใบปะหน้า)

20.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค.62(ใบปะหน้า)

21.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย.62

22.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562

23.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 62

24.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562

►สรุปรายงานไตรมาสที่1 รายละเอียด

►ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานจัดซื้อ รายละเอียด

►.ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคลากรจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด

► ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 62 รายละเอียด 

► ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63 รายละเอียด 

►มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส รายละเอียด

►ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางชีวเคมี จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

►ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

►ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด