มาร์ชเพลงโรงพยาบาลไชยปราการ

มาร์ชเพลงโรงพยาบาลไชยปราการ

วาจาอ่อนหวาน เราบริการด้วยจิต
ทุกๆ ชีวิต เปรียบเป็นดัง ญาติพี่น้อง
สร้างสุขภาพ ปวงประชา สดในเรืองรอง
นโยบายของ “โรงพยาบาลไชยปราการ”
เปิดบริการ เมื่อปี 2534
ที่สถานี อนามัย ห้วยไผ่สถาน
2536 จึงได้เปิด อย่างเป็นทางการ
มีมาตรฐาน และร่วมสืบสาน ภูมิปัญญาไทย

(*) จะเดินตามรอย พระบิดา พระองค์สมเด็จ
มหิตลาธิเบศร-อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชนก ด้วยใจมุ่งมั่นสุขสม
ปัดเป่าทุกข์ตรม ให้ปวงประชา คือหน้าที่เรา
โรงพยาบาล ไชยปราการ สถานพักผ่อน
เจ็บไข้เดือดร้อน พวกเราอาสาบรรเทา
รอยยิ้มประชา คือยา รักษาความเศร้า
ปณิธานของเรา คือ…การทำงาน เพื่อประชาชน

ซ้ำ (*)

ปณิธานของเรา คือ…การทำงาน เพื่อประชาชน

ปณิธานของเรา คือ…การทำงาน เพื่อประชาชน