• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2566

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน ตุลาคม 2565 คลิ๊ก
2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 คลิ๊ก
3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน ธันวาคม 2565 คลิ๊ก
4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน มกราคม 2566 คลิ๊ก
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 คลิ๊ก
6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน มีนาคม 2566 คลิ๊ก
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน มิถุนายน 2566 คลิก
8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 คลิก
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน สิงหาคม 2566 คลิก
10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคมในรอบเดือน กันยายน 2566 คลิก