ข่าวสารการเสนอราคา 2566

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน ตุลาคม 2565 คลิ๊ก
2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 คลิ๊ก
3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน ธันวาคม 2565 คลิ๊ก
4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน มกราคม 2566 คลิ๊ก
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 คลิ๊ก
6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน มีนาคม 2566 คลิ๊ก