สมัครงาน

1.ประกาศสอบผู้ช่วยเหลือคนไข้-เดือน-ก.พ.6102022561_0000

2.แบบรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พ.ย.60

4.เผยแพร่ผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบฯ256006022561_0000

5.ประกาศแนวทางปฏิบัติ-ตรวจสอบบุคลากร

6.ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย12022561_0000   

7.ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานซักฟอก12022561_0000     

8ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานช่วยเหลิอคนไข้22022561_0000

9.ประกาศรับสมัครตน.พนักงานบัตรรายงานโรค

10.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.พนง.บัตรรายงานโรค  280361

11.ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์24042561_0000

12.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ นักรังสีการแพทย์ แพทย์แผนไทย พนักงานช่วยเหลือคนไข้

13.รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

14.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พยาบาล

15.เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลไชยปราการ (ครั้งที่3)

16.ประกาสประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด1ตัน  280563 New

17.ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้