1.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562