ปีงบประมาณ 2566

1.รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565 คลิ๊ก
2.รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน คลิ๊ก
3.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 (1-10ธันวาคม 65) คลิ๊ก รายงานผลการพิจารณาฯเดือนธันวาคม รายละเอียด แบบฟอร์เผยแพร่ สขร65
4.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 (1-31 ธันวาคม 56) คลิ๊ก