ปีงบประมาณ 2565

1.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 คลิ๊ก
2.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 คลิ๊ก
3.รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564 ณ วันที่10/12/64 คลิ๊ก
4.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 คลิ๊ก
5.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 คลิ๊ก
6.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 คลิ๊ก
7.รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565 ณ วันที่ 21 มีนาคม 65 ประจำเดือนมีนาคม 65
8.รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 คลิ๊ก