ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 2565

1.รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนตุลาคม 2564 คลิ๊ก
2. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 คลิ๊ก
3.รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนธันวาคม 2564 คลิ๊ก