ข่าวสารการเสนอราคา 2564

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม 2563 คลิ๊ก
2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน 2563 คลิ๊ก
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนธันวาคม 2563 คลิ๊ก
4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมกราคม 2564 คลิ๊ก
5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2564 คลิ๊ก
6..ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2564 คลิ๊ก
7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2564 คลิ๊ก
8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2564 คลิ๊ก
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน 2564
10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกรกฎาคม 2564
11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2564
12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกันยายน 2564