1.ขออนุญาติแพร่ข้อมูลข่าวสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน มิ.ย.62