ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการ  รายละเอียด

 

เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลไชยปราการ ตามรายละเอียดที่แนบ 1.ข้อกำหนดมาตรฐานร้านขายของชำ 2.ประกาศ ประมูลร้านค้าสวัสดิการ 3.มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 4.รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์  รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

  ประกาศสอบจ้างเหมาพนักงานจำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.นายช่างไฟฟ้า 2.นายช่างทั่วไป 3.นักกิจกรรมบำบัด 4.ผู้ช่วยยทันตแพทย์ รายละเอียด

 

ผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งแพทย์แผนไทย และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-นักรังสีการแพทย์-แพทย์แผนไทย-พนักงานช่วยเหลือคนไข้-.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ นักรังสีการแพทย์ แพทย์แผนไทย พนักงานช่วยเหลือคนไข้