►ประกาศรับสมัคพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศ การประกวดราคาจัดซื่อน้ำยาตรวจทางชีวเคมี จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ     เอกสารประกวดราคา

►ประกวดราคาจ้างเหมาทำประกอบอาหารผู้ป่วย ปี 2563 รายละเอียด

►ขอเชิญร่วมเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์เปล รพ.ไชยปราการ รายละเอียด

►ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด ปี2563 รายละเอียด

►แจ้งเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมศูนย์เปล รายละเอียด

►ประกาศรับสมัคสอบพนักงานจ้างเหมาบริหารตำแหน่งพนักงานธุรการ รายละเอียด

►ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำโรงพยาบาลไชยปราการ รายละเอียด

►ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  คุณสมบัติ รายละเอียด    

►ประกาศคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  รายละเอียด

► ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าสวัสดิการและร้านอาหาร   รายละเอียด

 

 

 

 

 

►ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานบริการ และพนักงานประกอบอาหาร รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานประกอบอาหาร รายละเอียด

►ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานประกอบอาหารจำนวน 3 ตำแหน่ง รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานธุรการ    ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานธุรการ รายละเอียด

►รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด

►ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

►รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รายละเอียด

►ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา  รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป รายละเอียด

►รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า รายละเอียด

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และผู้ช่วยช่างทั่วไป รายละเอียด

►ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  รายละเอียด

►ประกาศสอบจ้างเหมาพนักงานจำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.นายช่างไฟฟ้า 2.นายช่างทั่วไป 3.นักกิจกรรมบำบัด 4.ผู้ช่วยยทันตแพทย์ รายละเอียด

ผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งแพทย์แผนไทย และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-นักรังสีการแพทย์-แพทย์แผนไทย-พนักงานช่วยเหลือคนไข้-.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ นักรังสีการแพทย์ แพทย์แผนไทย พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

 

 

 

รายละเอียดตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  part1   part2  part3

นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย