ข่าวสารจาก โรงพยาบาลไชยปราการ

 

 

 

 

 

ข่าวสารจัดซื้อ จัดจ้าง โรงพยาบาลไชยปราการ

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์  รายละเอียด     NEW

 

 

 

 

 

ข่าวสารรับสมัครงาน โรงพยาบาลไชยปราการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.พนง.บัตรรายงานโรค

ประกาศรายชือผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก พนง.บัตรรายงานโรค

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ นักรังสีการแพทย์ แพทย์แผนไทย พนักงานช่วยเหลือคนไข้