——————————————————————————————————————————————————–

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

อ่านต่อ………..——>>>>>>

——————————————————————————————————————————————————-

 

 

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ (งบค่าเสื่องระดับหน่วยบริการ 70 %) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเอกซเรญ์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA แบบแขวนเพดาน 1.รายละเอียดประกาศ   2. เสปคเครื่องเอกซเรย์

 

 

►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ รายละเอียด 

►เอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ รายละเอียด

►ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินและปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    รายละเอียด

►เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลไชยปราการ ประจำปี 2563 รายละเอียด

►ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศรับสมัคพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศ การประกวดราคาจัดซื่อน้ำยาตรวจทางชีวเคมี จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ     เอกสารประกวดราคา

►ประกวดราคาจ้างเหมาทำประกอบอาหารผู้ป่วย ปี 2563 รายละเอียด

►ขอเชิญร่วมเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์เปล รพ.ไชยปราการ รายละเอียด

►ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด ปี2563 รายละเอียด

►แจ้งเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมศูนย์เปล รายละเอียด

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัคร พนักงานตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้  รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้รายละเอียดและพนักงานซักฟอก จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด

►ประกาศรับสมัครสอบพนักงาน ตำแหน่งพักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

 

 

 

 

รายละเอียดตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  part1   part2  part3

นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย