ข่าวสารจาก โรงพยาบาลไชยปราการ

 

 

 

 

 

ข่าวสารจัดซื้อ จัดจ้าง โรงพยาบาลไชยปราการ

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์  รายละเอียด

 

 

 

 

 

ข่าวสารรับสมัครงาน โรงพยาบาลไชยปราการ

 

NEW ผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ NEW

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งแพทย์แผนไทย และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-นักรังสีการแพทย์-แพทย์แผนไทย-พนักงานช่วยเหลือคนไข้-.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ นักรังสีการแพทย์ แพทย์แผนไทย พนักงานช่วยเหลือคนไข้