——————————————————————————————————————————————————–

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

อ่านต่อ………..——>>>>>>

——————————————————————————————————————————————————-

 

 

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ (งบค่าเสื่องระดับหน่วยบริการ 70 %) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเอกซเรญ์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA แบบแขวนเพดาน 1.รายละเอียดประกาศ   2. เสปคเครื่องเอกซเรย์

 

 

►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ รายละเอียด 

►เอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ รายละเอียด

►ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินและปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    รายละเอียด

►เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลไชยปราการ ประจำปี 2563 รายละเอียด

►ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศรับสมัคพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศ การประกวดราคาจัดซื่อน้ำยาตรวจทางชีวเคมี จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ     เอกสารประกวดราคา

►ประกวดราคาจ้างเหมาทำประกอบอาหารผู้ป่วย ปี 2563 รายละเอียด

►ขอเชิญร่วมเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์เปล รพ.ไชยปราการ รายละเอียด

►ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด ปี2563 รายละเอียด

►แจ้งเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมศูนย์เปล รายละเอียด

 

 

 

 

 

►ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด

ประกาศรับสมัครสอบพนักงาน ตำแหน่งพักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด

►ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด

►ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

►การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลื่อกเป็นพนักงานตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานบริการ รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลื่อกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายละเอียด

►ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน 1 ตำแหน่งและผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข ผู้ช่วยเหลือคนไข้

►ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานบริการ และพนักงานประกอบอาหาร รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานประกอบอาหาร รายละเอียด

►ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานประกอบอาหารจำนวน 3 ตำแหน่ง รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานธุรการ    ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

 

 

 

รายละเอียดตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  part1   part2  part3

นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย