รวมรูปกิจกรรมปี 2561

 

 

 

 

 

►ประกาศคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  รายละเอียด

► ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าสวัสดิการและร้านอาหาร   รายละเอียด

►ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  ผู้ช่วยช่างทั่วไป

►เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลไชยปราการ (ครั้งที่3)   รายละเอียด

►ประกาศราสยชื่อผู้ผ่านการการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าสวัสดิการ และร้านขายอาหาร รายละเอียด

►เปิดประมูลผู้ประกอบการค้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลไชยปราการ (ครั้งที่2)   รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการ  รายละเอียดขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-6207112561_0000

►เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลไชยปราการ ตามรายละเอียดที่แนบ 1.ข้อกำหนดมาตรฐานร้านขายของชำ 2.ประกาศ ประมูลร้านค้าสวัสดิการ 3.มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 4.รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

►ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์  รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 ► รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รายละเอียด

 

►ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา  รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป รายละเอียด

►รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า รายละเอียด

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และผู้ช่วยช่างทั่วไป รายละเอียด

►ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  รายละเอียด

►ประกาศสอบจ้างเหมาพนักงานจำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.นายช่างไฟฟ้า 2.นายช่างทั่วไป 3.นักกิจกรรมบำบัด 4.ผู้ช่วยยทันตแพทย์ รายละเอียด

ผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งแพทย์แผนไทย และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-นักรังสีการแพทย์-แพทย์แผนไทย-พนักงานช่วยเหลือคนไข้-.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ นักรังสีการแพทย์ แพทย์แผนไทย พนักงานช่วยเหลือคนไข้