หน้าแรก

<?php echo do_shortcode(‘

‘); ?>

ปีงบประมาณ 2564

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 

 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

อ่านต่อ—–>>>

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

อ่านต่อ………..——>>>>>>

——————————————————————————————————————————————————-

► ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด   และ คุณลักษณะ

► ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด

►ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคา รถพยาบาล(ตู้) รายละเอียด

►ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (รถพยาบาล) ครั้งที่ 2 รายละเอียด

►คุณลักษณะเฉพาะฯ รถพยาบาล รายละเอียด

►ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล ฯ(ครั้งที่ 2)  รายละเอียด

►ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถพยาบาล ฯ  รายละเอียด

►ประกาศยกเลิกผู้ชนะการประกดราคาจัดซื้อครุภัณฑฺยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล ฯ) รายละเอียด

►ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฯ (รถตู้) งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา ฯ รายละเอียด

►ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ฯ งบโควิด รายละเอียด

►เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาล ไชยปราการ รายละเอียด

►ปะกาศร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์นานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้)ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  รายละเอียด

►เชิญร่วมเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ 1.รายละเอียด  2.ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

►ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ (งบค่าเสื่องระดับหน่วยบริการ 70 %) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเอกซเรญ์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA แบบแขวนเพดาน 1.รายละเอียดประกาศ   2. เสปคเครื่องเอกซเรย์

► ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา ฯ  รายละเอียด

คุณลักษณะเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ฯ รายละเอียด

คุณลักษณะเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย  รายละเอียด

เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ คลินิกพร้อมน้ำยา ฯ

►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ รายละเอียด 

►เอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ รายละเอียด

►ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินและปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    รายละเอียด

►เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลไชยปราการ ประจำปี 2563 รายละเอียด

►ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศรับสมัคพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศ การประกวดราคาจัดซื่อน้ำยาตรวจทางชีวเคมี จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ     เอกสารประกวดราคา

►ประกวดราคาจ้างเหมาทำประกอบอาหารผู้ป่วย ปี 2563 รายละเอียด

►ขอเชิญร่วมเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์เปล รพ.ไชยปราการ รายละเอียด

►ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด ปี2563 รายละเอียด

►แจ้งเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมศูนย์เปล รายละเอียด

 

 

► ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างไฟฟ้า รายละเอียด

 

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างไฟฟ้า      รายละเอียด

►ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 29/09/64 รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 27/9/64 รายละเอียด

►ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อ้ตรา   รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบตัดเลือกเป็นพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา รายละเอียด

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศรับสมัคร พนักงานตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้  รายละเอียด

►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด

►ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้รายละเอียดและพนักงานซักฟอก จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด

► ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการเรื่องมาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  รายละเอียด

รายละเอียดตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  part1   part2  part3

นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

นโยบายโรงพยาบาลดำเนินงานด้านการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางแพศในการทำงาน part1   part2  part3

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ 

คู่มือป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

แจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า(blue-ringed octopus)